دست نوشته هاي مامان صوفي

دفتر مرا, دست درد می‌زند ورق, درد حرف نیست, درد نام دیگر من است

بهمن 89
1 پست